KontaktyKINSKÝ
Žďár, a.s.
IČO 46901523
ústředí
Správa lesů a zámku

Zámek 1/1
Ždár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 620 946Obchodní dům
Bezručova 39/4
Žďár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 628 861Rybářství
Dvorská 486
Ždár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 621 147   zamekzdar.cz

Rekonstrukce a úpravy
Oprava cyklistické trasy Euro-Velo č. 4 pokračuje

V letošním roce vyl opraven další úsek cyklistické trasy od hráze Velkého Dářka směrem k Polničce v délce 0,83 km. Lesní cesta slouží k odvozu dříví, je hlavní přístupovou cestou do chatové oblasti pod hrází Velkého Dářka
a intenzivně využívanou cyklotrasou.

Opravu podpořil Kraj Vysočina – Fond Vysočiny dotací ve výši 0,5 mil. Kč.
Obnova kulturní památky

V uplynulých měsících se nám podařilo zrealizovat opravu klasicistních i barokních vstupních vrat a vstupních dveří v budově Šlechtické akademie na 3. nádvoří Zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou. Toto jsme dokázali uskutečnit také díky finanční dotaci, kterou jsme získali od města Žďár nad Sázavou a Kraje Vysočina.

Za tuto podporu jim velmi děkujeme.
Za podporu děkujeme

vstup - admini

TOPlist