KontaktyKINSKÝ
Žďár, a.s.
IČO 46901523
ústředí
Správa lesů a zámku

Zámek 1/1
59101 Ždár nad Sázavou 1
tel., fax: 566 620 946Obchodní dům
Bezručova 39/4
591 01 Žďár nad Sázavou 1

tel., fax: 566 628 861

obchod@kinsky-zdar.czRybářství
Dvorská 486
591 01 Žďár nad Sázavou 1

tel., fax: 566 621 147vstup - admini

Lesní hospodářství
Rybářství
Obchodní dům
Poplatkový lov

Obchodní dům - akční nabídka


Novinky

PRODEJ JATEČNÍCH PRASAT

Historie rodu Kinských

Stará šlechta česká, dle tradice společného původu s rodinou pánů z Tetova, objevující se dokladatelně 1237. Spojením jmen z Wchynic a Tetova 1596 panem Radoslavem Wchynským. Dědič. nejv. hofmistr v království českém 1719. Tento rod vydal jednoho purkrabí karlštejnského, čtyři nejvyšší kancléře, čtyři nejvyšší lovčí, pět rytířů řádu Marie Terezie a osm rytířů řádu Zlatého rouna. Obě linie odvozují se ode dvou synů (nevlastních bratří) hraběte Norberta, zakladatele svěřenství chlumeckého a rytíře řádu Zlatého rouna s pořadím bezprostředně za arcivévody.TOPlist