Aktuálně

Nemovitosti

 • Akce
 • Obchodní dům Kinský
 • Rybárna KINSKÝ
 • Lesnictví
 • Rybářství
 • Zemědělství
 • Nemovitosti
 • Pracovní příležitosti
 • Rodina Kinských
 • Pomáháme
 • Rybárna

Investice do oprav nemovitostí společnosti se daří realizovat také díky dotacím

Rozhovor s paní Taťánou Šebestovou, ekonomickou ředitelkou KINSKÝ Žďár, a.s.

Společnost KINSKÝ Žďár, a.s. má ve svém majetku také značné množství nemovitostí. To s sebou jistě nese také hodně starostí v oblasti správy, údržby a oprav. Můžete nám prosím říci, co všechno je v této věci na „denním“ pořádku?   

Společnost vlastní kromě nemovitostí v areálu zámku i nemovitosti mimo něj. Jedná se většinou o bytové a nebytové hospodářství, které bylo získáno zpět restitucí.

Vidíme velký zájem ze strany občanů Žďáru a okolí o pronájem bytů nebo i rodinných domků, které společnost vlastní. Snažíme se jejich stav vylepšovat, aby mohly dál plnit tuto službu.

Z tohoto důvodu si společnost před 2 lety vypracovala interní plán, na jehož základě máme v úmyslu každým rokem vylepšit jednu z nemovitostí a to tak, aby splňovala nároky, které jsou od nájemníků. Jedná se o prostředky v řádu statisíců až miliónů. Návratnost investovaných prostředků se sice počítá na několik desítek let, ale věříme, že zhodnocování nemovitostí dává smysl a je jedním z hospodářských cílů společnosti.

Vzhledem k širší nabídce se nám daří získávat kvalitní nové zaměstnance, protože jim můžeme nabídnou i zázemí v podobě dlouhodobého bydlení. To vnímáme jako velkou výhodu oproti ostatním společnostem v regionu.

 

V posledních letech došlo také k větším opravám a investičním akcím. Co se povedlo zrealizovat?

V loňském roce se nám podařilo opravit bytovku v sádkách na ulici Dvorská ve Žďáře, v letošním roce máme v úmyslu opravit a zmodernizovat další byt ve stejné lokalitě. Započali jsme s opravou hájenky v obci Cikháj.

V roce 2017 se nám podařily zrekonstruovat vrata pod Prelaturou.

V roce 2018 za finanční podpory Města Žďár nad Sázavou a Kraje Vysočina se podařilo zrekonstruovat vstupní vrata na Forotu a do Šlechtické akademie.

Zrekonstruovaná vstupní vrata do jabloňového sadu zvaný „Forota“

 

Máte v plánu pokračovat s opravami v nejbližších letech? Co bude další v pořadí?

V roce 2019 v zámeckém areálu máme v úmyslu obnovit káď na vodu, která zde byla postavena v 16. století. Kvůli budování Muzea nové generace musela být rozebrána. V současné době připravujeme projekt a máme v úmyslu káď vrátit zpátky návštěvníkům jako další zajímavost do areálu historických zámeckých sádek.

Dále máme požádáno o dotaci zase od Města a Kraje na obnovu dveří v ochozu Šlechtické prelatury a máme v úmyslu zrekonstruovat vrata v zámeckých sádkách, kdy by se mohlo procházet z nich na hráz rybníka Konvent, což by mohla být krásná vyhlídka. V této věci čekáme, zda nám bude poskytnuta dotace.

 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně povedených oprav a rekonstrukcí.

 

Autor: Jitka Marková

Přidáno: 30. 01. 2019