Rybářství

„Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem.“

Ota Pavel

 

Rybníky tvoří nedílnou součást krajiny Žďárských vrchů již několik století.

Spojení přírodních podmínek chráněné krajinné oblasti spolu s zvláštní péčí našich rybářů může za jedinečnou chuť a prvotřídní kvalitu našich ryb.

Od roku 2018 se pyšníme podpisem dohody o úmyslu zapsání ochranné známky Žďárský kapr. 

Aktuality z rybářství

Výlov rybníka Velké Dářko

Blíží se výlov rybníka Velké Dářko.

Výlov Veselského rybníka

Přijďte 21.-22.10. na výlov Veselského rybníka!

Blíží se výlovy našich rybníků

Jaképak ryby pro Vás letos vylovíme?

Pstruzi Kinských jsou na sádkách chováni s pečlivostí a profesionalitou

A na kvalitě jejich masa je to opravdu znát

O našich rybnících

Naše společnost se stará celkem o 3 rybářské oblasti. 

První, největší, je středisko Rybářství Žďár nad Sázavou
Hospodaří na vodní ploše 588,27 ha, z čehož 5,39 ha vodní plochy je propachtováno. 
3 rybníky spadají do kategorie III dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Jedná se o rybník Velké Dářko o výměře 206,02 ha, Veselský s výměrou 84,23 ha a Matějovský o výměře 68,90 ha. Velké Dářko je zároveň největším rybníkem naší oblasti. 

Ostatní rybníky patří do kategorie IV. 

Významná část našich rybníků se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, což určuje i princip výroby ryb. Ten předpokládá v prvé řadě využití přirozené produkce rybníků se zaměřením vyprodukovat kvalitní rybu ve zdravém vodním prostředí.
Pro více informací o středisku Rybářství Žďár nad Sázavou využijte následující kontakty: 

Petr Kulhánek, p.kulhanek@kinsky-zdar.cz, tel. 566 621 147, mob. 602 786 352
Ing. Martin Melichar, m.melichar@kinsky-zdar.cz, tel. 566 621 147, mob. 603 514 367


Druhé středisko je Rybářství Herálec u Humpolce

 

Třetí je Rybářství Tylov, které je od sídla společnosti - Žďáru nad Sázavou – poněkud vzdálenější. Nachází se u Lomnice u Rýmařova v okrese Bruntál, a hospodaří jako samostatná společnost Tylov rybářství s.r.o.
 

Naše ryby

Zabýváme se chovem sladkovodních ryb, při jejichž chovu se vychází z dlouhodobé rybářské tradice. Hlavní chovanou rybou je kapr, máme vlastní chov plemenných linií - Žďárský šupinatý kapr a Žďárský lysý kapr. Díky svým skvělým vlastnostem se tento druh pyšní ochrannou známkou Žďársky kapr.

Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám se využívá u kapra provozních hybridů - většinou křížení s kaprem Ropšínským, který vnáší odolnost a lepší hmotnostní přírustky.

V našich rybnících kraluje kapr, lovíme ale i další druhy.

Přehled o množství vylovených ryb podle druhů v střediscích Rybářství Žďár a Herálec u Humpolce za poslední rok uvádí následující tabulka: 

 

Vlastní výlov ryb podle druhů, stav k 31.12.2018 Celkem kg
kapr 164 147
pstruh duhový 0
lín 1 690
síhové 4 306
amur 4 830
tolstolobik 0
štika 800
candát 1 130
sumec velký 0
úhoř 0
tilápie (tlamoun) 0
sumeček africký (keříčkovec jihoafrický) 0
siven americký 0
okoun 1 265
ostatní druhy 7 355
Celkem 185 523
Celková výměra rybníků v ha 705

 

Mimo tržní ryby společnost produkuje rybí plůdek, násadu, remontní ryby a generační ryby. Ryby, které jsou z podmínek Českomoravské vrchoviny, dávají záruku vysoké životaschopnosti a vysokých přírůstků.
 

 

Rybářství Herálec u Humpolce

Středisko Rybářství Herálec u Humpolce hospodaří na rybnících o celkové výměře 157,97 ha, z čehož 4,85 ha je propachtováno. Z toho 1 rybník patří do kategorie III dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Jedná se o rybník Kachlička o výměře 19,14 ha. Ostatní rybníky patří do kategorie IV. 

Pro bližší informace o tomto rybářství prosím využijte následující kontakt: 
Ing. Michal Pavlíček, heralec@kinsky-zdar.cz, tel. 569 445 120, mob. 733 120 744 

 

Fotogalerie

Kontakt

Rybářství

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Rybářské středisko Žďár n. Sáz. vedoucí provozu Petr Kulhánek 566 621 147 602 786 352 p.kulhanek@kinsky-zdar.cz
Rybářské středisko Žďár n. Sáz. zástupce vedoucího provozu Ing. Martin Melichar 566 621 147 603 514 367 m.melichar@kinsky-zdar.cz
Rybářské středisko Herálec u Humpolce vedoucí střediska Ing. Michal Pavlíček 569 445 120 733 120 774 heralec@kinsky-zdar.cz