O nás

Organizační struktura

Společnost byla založena dne 13. května 1992 jako společnost KINSKÉHO RYBÁŘSTVÍ, s.r.o. V roce 2006 změnila svoji právní formu na základě rozhodnutí valné hromady KINSKÉHO RYBÁŘSTVÍ, s.r.o. na akciovou společnost KINSKÉHO RYBÁŘSTVÍ, a.s. Následně v roce 2007 změnila i svůj název na KINSKÝ Žďár, a.s.

Od svého vzniku v roce 1992 byla vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C 5789. Od roku 2006, kdy došlo ke změně právní formy, je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce číslo 4573. V čele společnosti stojí generální ředitel, který je současně předsedou představenstva. Představenstvo má 4 členy.

 

Představenstvo Funkce
CONSTANTIN NORBERT KINSKY  Předseda představenstva 
MIROSLAV MATOUŠEK  Člen představenstva 
PETR KULHÁNEK  Člen představenstva 
TAŤÁNA ŠEBESTOVÁ Člen představenstva 

 

Výroční zprávy

Jednotlivé výroční zprávy společnosti zde ke stažení:

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

 

Starší výroční zprávy jsou dostupné ve Sbírce listin

Valná hromada

V současné době není na programu žádná valná hromada.

Dotační programy

Pořízení nové odvozní soupravy

V rámci dotačního programu poskytnutého Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) se nám podařilo obohatit a zmodernizovat naši lesní techniku nákupem nové odvozní soupravy.

 

 

 

Společnost KINSKÝ Žďár, a.s. děkuje za projevenou důvěru, kterou dostala v rámci těchto dotačních programů:

 

Obnova kulturní památky 2019

V průběhu roku 2019 prošly renovací tři skleněné přepážky s dveřmi na chodbách bývalé Šlechtické akademie, které jsou hojně navštěvovány nejen širokou veřejností.

Dále byla vyrobena replika vjezdových vrat v obvodové zdi zámeckých sádek. Jejich funkčnost umožní návštěvníkům Muzea nové generace plynulý přechod z areálu Zámku na hráz rybníka Konvent včetně výhledu na poutní kostel Zelená hora. 

Oboje jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře Kraje Vysočina a Města Žďár nad Sázavou

 

Obnova kulturní památky 2018

V průběhu roku 2018 se nám podařilo zrealizovat opravu klasicistních i barokních vstupních vrat a vstupních dveří v budově Šlechtické akademie na 3. nádvoří zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou.

Toto jsme dokázali uskutečnit také díky finanční dotaci, kterou jsme získali od města Žďár nad Sázavou a Kraje Vysočina.

Za tuto podporu jim velmi děkujeme.

 

Oprava cyklistické trasy Euro-Velo č. 4 pokračuje

V roce 2018 byl opraven další úsek cyklistické trasy od hráze Velkého Dářka směrem k Polničce v délce 0,83 km. Lesní cesta slouží k odvozu dříví, je hlavní přístupovou cestou do chatové oblasti pod hrází Velkého Dářka a intenzivně využívanou cyklotrasou. Opravu podpořil Kraj Vysočina – Fond Vysočiny dotací ve výši 0,5 mil. Kč.

Pracovní příležitosti

Historie rodu Kinských

Rod Kinských patří mezi nejstarší českou rodovou šlechtu. Poprvé byl zmiňován počátkem 13. století za panování krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem jejich předků byla vesnická tvrz Vchynice u Lovosic, odkud mají i své jméno –Wchynští. To se během staletí přeměnilo na dnešní podobu Kinští. Generace rozvětveného rodu se díky svým zásluhám a rostoucímu jmění domohly vzestupu. Z původních vladyků a rytířů se stala hrabata a knížata s rodovým znakem, ve kterém jsou umístěny tři vlčí zuby v rudém poli.

 

Erb rodu Kinských

 

Od roku 1628 je císařským výnosem potvrzen dědičný titul pánů Kinských. Členové rodu Kinských zastávali posty nejvyšších kancléřů, nejvyšších lovčí, získali pět rytířů řádu Marie Terezie a osm rytířů řádu Zlatého rouna. Po řadu století sídlili na dědičném panství Chlumec nad Cidlinou, aby v prvé polovině 20. století převzali sňatkem také správu panství Žďár nad Sázavou. Pro protinacistické postoje rodiny uvalili němečtí okupanti na jejich majetek nucenou správu, po válce pak byl zestátněn. Příslušníci rodu odešli do zahraničí, hrabě Radslav se uchýlil do Francie, kde působil jako světově známý vědec v reprodukční imunologii.

 

Novodobá historie tohoto starobylého českého šlechtického rodu se začala psát v roce 1992, když hrabě Radslav Kinský si převzal zestátněný majetek. V restitucích mu byl  vrácen zámek (bývalý cisterciácký klášter) ve Žďáře nad Sázavou, ke kterému patří i zemědělský statek s lesy (5600 hektarů), rybníky (470 hektarů) a polnostmi (180 hektarů). 
Ve smyslu rodové tradice, že majetek není něco, co slouží výhradně nám, ale je to věc, která slouží ve prospěch národa, přistupuje Radslav Kinský k obnově a hospodaření na celém restituovaném majetku. 

 

Za pomoci vytvořeného týmu odborníků znalých místních poměrů se podařilo vytvořit jeden funkční celek, jehož hlavním cílem byla obnova chátrajících objektů, zajištění vypracování nového lesního hospodářského plánu s cílem zajistit zachování a obnovu lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Dalšími z hlavních cílů bylo hospodařit na zemědělském půdním fondu, pokračovat v dobré tradici žďárského rybníkářství, udržet kmenová hejna plemenných ryb, zaměřit se na opravy a údržbu sádek a rybníků. 

 

Výčet činností a akcí za více než 15 let od návratu je velice obsáhlý. Od oprav střešních krytin, fasád, oken, interiérů, bytových a provozních jednotek, kulturních památek, přes opravy cest, komunikací, opravy sádek, hrází a výpustí, odbahnění rybníků až po zbudování zcela nových provozoven jako je obchodní dům se zahradním a dřevařským centrem.

 

Hrabě MVDr. Radslav Kinský

 

Zasloužilého odpočinku a těšení se z vykonané práce se hrabě Kinský bohužel nedočkal, neboť jej předběhla těžká nemoc, které podlehl dne 12.října 2008 ve věku 80 let. V započatém díle nyní pokračují jeho synové Constantin a Charles Nikolas Kinští. 

 

Constantin Kinský se zasloužil o vybudování interaktivního muzea s názvem Muzeum nové generace se zaměřením na baroko a období budování cisterciáckého kláštera. Dále se zabývá poradenstvím ve finančním sektoru. Od roku 2011 do roku 2017 předsedal Francouzsko-české obchodní komoře.

 

Hrabě Constantin Kinský

 

Jeho manželka, Marie Kinsky, je zakladatelkou kulturního programu na Zámku Žďár nad Sázavou a Muzea nové generace, kde má na starosti kulturní a vzdělávací program. Marie Kinský je mimo jiné zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA a mezinárodního festivalu současného tance KoresponDance, která se dlouhodobě věnuje podpoře a rozvoji současného umění v České republice v mezinárodním a mezioborovém kontextu. 

 

Hraběnka Marie Kinsky

Kontakt

KINSKÝ Žďár, a.s.

Zámek 1/1

591 01 Žďár nad Sázavou

 

IČO: 46901523

DIČ: CZ46901523

 

tel.: +420 566 620 946 – sekretariát firmy

emailová adresa pro zasílání daňových dokladů: fakturace@kinsky-zdar.cz

 

tel.: +420 566 628 861, +420 737 215 276 - informace Obchodní dům KINSKÝ

Kinský Žďár

Kontaktní osoby:

Sekretariát

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Sekretariát Asistentka Eliška Hromádková 566 620 946 603 287 836 e.hromadkova@kinsky-zdar.cz

Ekonomické a správní oddělení

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Ekonomické oddělení, Správa nemovitostí Ekonomická ředitelka Ing. et Ing. Taťána Šebestová 564 565 220 731 100 184 t.sebestova@kinsky-zdar.cz
Personální oddělení Ing. Hana Mičková 564 565 222 731 564 233 h.mickova@kinsky-zdar.cz
Fakturace – odbyt Lenka Balážová 564 565 226 737 215 270 l.balazova@kinsky-zdar.cz
Účetní oddělení Finanční účetní Ing. Blanka Bořilová 564 565 221 730 176 181 b.borilova@kinsky-zdar.cz

Lesnictví

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Lesnictví Lesní rada Ing. Miroslav Matoušek 564 565 227 603 847 809 m.matousek@kinsky-zdar.cz
Lesnictví Zástupce lesního rady Ing. Jan Sovák 564 565 227 603 847 812 j.sovak@kinsky-zdar.cz
Lesnictví Vedoucí lesního provozu Ing. Radek Koudela 564 565 225 724 523 918 r.koudela@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Borky Hajný Jan Holcman 564 565 227 739 294 939 j.holcman@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Žákovice Hajný Jiří Bína 564 565 227 737 215 277 j.bina@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Žákovice Hajný Ing. Tomáš Soukup 564 565 227 603 716 636 t.soukup@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Dářko Hajný Jan Kesner 564 565 227 737 215 275 j.kesner@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Cikháj Hajný Miroslav Litochleb 564 565 227 737 215 280 m.litochleb@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Polnička Hajný Ing. Petr Novotný 564 565 227 737 215 273 p.novotny@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Hamry Hajný Ing. Jaroslav Stránský 564 565 227 737 215 272 j.stransky@kinsky-zdar.cz

Rybářství

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Rybářské středisko Žďár n. Sáz. Vedoucí provozu Petr Kulhánek 566 621 147 602 786 352 p.kulhanek@kinsky-zdar.cz
Rybářské středisko Žďár n. Sáz. Zástupce vedoucího provozu Ing. Martin Melichar 566 621 147 603 514 367 m.melichar@kinsky-zdar.cz
Rybářské středisko Herálec u Humpolce Vedoucí střediska Ing. Michal Pavlíček 569 445 120 733 120 774 heralec@kinsky-zdar.cz

Zemědělství

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Vedoucí úseku zemědělství Petr Kulhánek 566 621 147 602 786 352 p.kulhanek@kinsky-zdar.cz
Ekonomická ředitelka Ing. et Ing. Taťána Šebestová 564 565 220 731 100 184 t.sebestova@kinsky-zdar.cz

Obchodní dům

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Vedení Vedoucí OD Jaroslav Žwak 564 565 210 739 139 829 j.zwak@kinsky-zdar.cz
Informace 566 628 861 737 215 276 info@kinsky-zdar.cz
Dřevo, Zahrada 564 565 214 733 706 263 zahrada@kinsky-zdar.cz
Pokladna 564 565 216, 564 565 217 obchod@kinsky-zdar.cz
Nářadí, STIHL 564 565 211 731 156 462 naradi@kinsky-zdar.cz

Rybárna KINSKÝ

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Vedení Vedoucí úseku rybárna Šimon Kunc 564 565 218 731 159 212 s.kunc@kinsky-zdar.cz
Vedení Vedoucí OD Jaroslav Žwak 564 565 218 739 139 829 j.zwak@kinsky-zdar.cz

Správa nemovitostí

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Správa nemovitostí Ekonomická ředitelka Ing. et Ing. Taťána Šebestová 564 565 220 731 100 184 t.sebestova@kinsky-zdar.cz
Vedoucí odd. majetko-správního Jan Ptáček 564 565 224 731 444 615 j.ptacek@kinsky-zdar.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.