Aktuálně

Rybárna KINSKÝ

 • Akce
 • Obchodní dům Kinský
 • Rybárna KINSKÝ
 • Lesnictví
 • Rybářství
 • Zemědělství
 • Nemovitosti
 • Pracovní příležitosti
 • Rodina Kinských
 • Pomáháme
 • Rybárna

Žďárský kapr je krůček od ochranné známky

Přírodní podmínky našich rybníků mohou za velmi kvalitní a chutné maso našich kaprů. Nyní se můžeme chlubit podpisem dohody o úmyslu zapsání ochranné známky Žďárský kapr. Žďárského kapra zakoupíte běžně v Rybárně KINSKÝ.

Trocha historie… 

Spojení Žďárska a kapra se datuje nejméně do 15. století. Již v roce 1406 se na nejstarší pečeti se znakem městečka Žďáru objevil vedle zkřížených ostrví i červený kapr. Symbol kapra se dodnes dochoval například v portálu farního kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou nebo ve znaku místního Regionálního muzea.

Samotné rybníkářství má na Žďársku ovšem ještě delší historii. Mnich Jindřich Řezbář ve své Kronice žďárského kláštera popisuje vznik rybníku před klášterní branou již v roce 1263. Jedná se pravděpodobně o jeden z nejstarších rybníků na dnešní Moravě. Vzhledem k faktu, že kapr je nejstarší domestikovanou rybou, je pravděpodobné, že byl právě kapr chován i žďárskými cisterciáky již ve 14. století, jako tomu bylo například i na Třeboňsku.

 

Žďárský kapr dnes

Dnes se v rybnících na Žďársku běžně setkáme s kaprem obecným, respektive jeho plemeny Žďárský šupinatý kapr, Žďárský lysý kapr a jejich hybridy. Plemeno Žďárského kapra ve vlastních plemenných liniích chová KINSKÝ Žďár, a.s.


Specifika Žďárského kapra

Žďárský kapr má několik specifik, která vychází především z přírodních podmínek, ve kterých je chován. Tyto podmínky zajišťují, že na Žďársku chovaný kapr má velmi kvalitní a chutné maso a ryba během růstu celkově lépe prospívá.

Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, jsou zpravidla umístěné na pramenech řek, kde je nejčistší voda. Rybníky se navíc ve většině případů nachází na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Chov ryb v rybnících tak podléhá přísnějším podmínkám a probíhá zde více kontrolních procesů. Hnojení je značně omezeno, je povolováno jen na základě výjimek vydaných Krajským úřadem. To vše zajišťuje kvalitnější podmínky pro život a růst ryb, a tedy i kvalitnější maso.

Díky chladnějšímu počasí a menší úživnosti rybníků, které je pro oblast Žďárska typické, mají ryby po většinu roku chladnější a čistší vodu, než je tomu v jiných rybářských oblastech České republiky. 

Žďárský kapr dorůstá na Vysočině do tržní velikosti až ve 4 letech. To je o rok déle než je v teplejších oblastech republiky. Díky čistému prostředí, v kterém ryba žije, je svalovina vyzrálejší, maso dostává lepší chuť.

 

 

Slavnostní podpis dohody o úmyslu zapsání nové ochranné známky Žďárský kapr proběhl na DNI VENKOVA na Zámku ve Žďáře nad Sázavou (29.9.2018).

Dohodu o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“ uzavřely tyto smluvní strany: KINSKÝ Žďár, a.s., Lesní družstvo obcí Přibyslav a Město Žďár nad Sázavou. 

Žďárský kapr je ve stálém sortimentu Rybárny KINSKÝ.  

 

 

 

Autor: Martina Sedláková, Jitka Marková

Přidáno: 28. 01. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.