Aktuálně

Lesnictví

 • Akce
 • Obchodní dům Kinský
 • Rybárna KINSKÝ
 • Lesnictví
 • Rybářství
 • Zemědělství
 • Nemovitosti
 • Pracovní příležitosti
 • Rodina Kinských
 • Pomáháme
 • Rybárna

Kůrovec nás trápí také v Kinského lesích

Rozhovor s panem Miroslavem Matouškem, lesním radou KINSKÝ Žďár, a.s.

Společnost KINSKÝ Žďár, a.s. se stará o více než 5700 ha lesů. V posledních letech slýcháme z médií o tzv. kůrovcových kalamitách. Týká se také Vašich lesů? A pokud ano, jak velké části?


Ano, týká, a velmi nás trápí. V loňském roce jsme zpracovali přes 10 000 m3 kůrovcem napadeného
dříví. Bylo to 7 x více než v předchozích letech. Nejsilnější napadení stromů je v okolí Velkého Dářka,
menší ohniska se vyskytují po celém majetku.

 


Co kalamitu nejčastěji způsobuje?


V současné době je to důsledek nebývalého sucha a teplot. Stromy jsou silně oslabeny a podmínky
pro množení kůrovce optimální.

 


Je možné se proti kůrovci nějak účinně bránit? Jaká opatření používáte vy?


Při normálním průběhu počasí (dostatek srážek, nižší teploty) je to čistota lesa. Tím rozumíme
zpracování čerstvě poškozeného dříví (zlomy, vývraty) před počátkem a během vývoje kůrovce -tj.
období duben až říjen. V tomto období je nejdůležitější rychlé zpracování a asanace kůrovcem
napadených stromů.

 


Pomáhá vám v této věci nějakým způsobem stát? Podporuje nějakým způsobem státní správa
soukromé vlastníky?


Stát dlouhodobě podporuje hospodaření v lesích řadou dotačních titulů. Administrativní náročnost,
doba od podání po ukončení (obdržení finančních prostředků) je však velmi dlouhá – týká se
především dotací poskytovaných SZIF (Státní zemědělská intervenční fond). Zjednodušení poskytování
finanční podpory, a především její navýšení by bylo velkým přínosem. Mám na mysli např. dotaci ve
vazbě na výměru lesních porostů.

 


Děkuji za rozhovor. Přeji do budoucna lepší podporu ze strany státu, málo papírování a co nejmenší
počet zasažených stromů.

 

 

 

Autor: Jitka Marková

Přidáno: 26. 01. 2019