Aktuálně

Lesnictví

 • Akce
 • Obchodní dům Kinský
 • Rybárna KINSKÝ
 • Lesnictví
 • Rybářství
 • Zemědělství
 • Nemovitosti
 • Pracovní příležitosti
 • Rodina Kinských
 • Pomáháme
 • Rybárna

Oprava mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4

V letních měsících jsme opravili úsek lesní cesty Novomlýnská mezi Rybářskou baštou u Velkého Dářka a křižovatkou u Železného rybníka. Cesta v délce 530 m byla opravena technologií zpevněné štěrkodrti.

Jedná se o akci v rámci grantového programu Kraje Vysočina „Cyklodoprava a cykloturistika 2019“, jehož cílem je rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek a zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky.  Námi opravený úsek je součástí mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4.

Grantový program: Cyklodoprava a cykloturistika 2019

Název projektu: Oprava povrchu úseku cyklotrasy Euro- velo č.4

Zhotovitel: Jan Matějka- autodoprava

Celkové náklady: 460 462 Kč

Vlastní dotace: 276 277 Kč

 


Přidáno: 18. 11. 2020