Aktuálně

Lesnictví

 • Akce
 • Obchodní dům Kinský
 • Rybárna KINSKÝ
 • Lesnictví
 • Rybářství
 • Zemědělství
 • Nemovitosti
 • Pracovní příležitosti
 • Rodina Kinských
 • Pomáháme
 • Rybárna

Setkání lesníků Vysočiny

Zveme vás na 26. ročník Setkání lesníků Vysočiny. Kinský Žďár, a.s. – Pěstujeme lesy pro další generace!

 

Program setkání:

08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:10 Zahájení
Ing. Lukáš Šrámek (ÚHÚL, předseda p. s. ČLS ÚHÚL Brno),
Constantin Kinský (Kinský Žďár, a. s.), Ing. Pavel Hájek (KÚ Vysočina)
09:10 – 09:30 Činnosti a propagace Kraje Vysočina v oblasti lesního hospodářství
Ing. Pavel Hájek (Radní KÚ Vysočina pro lesní a vodní hospodářství,
zemědělství a životní prostředí)
09:30 – 09:50 Perspektivy jedle při přestavbě smrkových monokultur
prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. (prorektor pro pedagogickou činnost ČZU v Praze)
09:50 – 10:10 Dílčí poznatky z obnovy lesa na kalamitních holinách – oblast Žďárska
doc. Ing., Antonín Martiník, Ph.D. (LDF Mendelu Brno), Jan Pur (LDF
Mendelu Brno)
10:10 – 10:30 Přestávka
10:30 – 10:50 Hospodaření v lesích Kinský Žďár a.s.
Ing. Jan Sovák (lesní rada Kinský Žďár, a. s.)
10:50 – 11:10 Možnosti využití dálkového průzkumu země
Martin Chlubna (Space-trees, dálkový průzkum země)
11:10 – 11:20 Ing. Pavel Bednář – bývalý lesní rada a vizionář
Ing. Radek Koudela (vedoucí lesní výroby a obchodu se dřívím Kinský
Žďár, a. s., předseda p. s. ČLS Přibyslav)
11:20 – 11:30 Ždárský kapr a Rybářství Kinský Žďár a.s.
Petr Kulhánek (vedoucí rybářství Kinský Žďár, a. s.)
11:30 – 12:00 Diskuse
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Exkurze – Hospodaření v lesích Kinský Žďár, a. s.
Ing. Jan Sovák a Ing. Radek Koudela
15:00 Diskuse a závěr

Místo konání: Zámek Žďár nad Sázavou, Zámek 8/8 591 02, Žďár nad Sázavou
Organizační garant: Ing. Lukáš Šrámek, Ing. Radek Koudela

Pořádají:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno
Česká lesnická společnost, p.s. Přibyslav
Kinský Žďár, a. s.
Kraj Vysočina

Organizační pokyny:
Kapacita semináře je 50 osob. Po naplnění kapacity nelze účast garantovat. Registraci prosíme prostřednictvím e-mailu na adresu: sramek.lukas@uhul.cz nebo telefonicky: +420 540 003 136,
a to do úterý 11. 6. 2024. Vložné činí 350,-Kč v hotovosti při prezenci, v ceně je občerstvení během semináře a sborník z akce.

Přidáno: 30. 05. 2024