Aktuálně

Lesnictví

 • Akce
 • Obchodní dům Kinský
 • Rybárna KINSKÝ
 • Lesnictví
 • Rybářství
 • Zemědělství
 • Nemovitosti
 • Pracovní příležitosti
 • Rodina Kinských
 • Pomáháme
 • Rybárna

Zlatá medaile pro Constantina Kinského

Alois z Lichtenštejna a Constantin Kinský dnes na Mendelově univerzitě v Brně převzali zlaté medaile jako výraz ocenění „přínosu k rozvoji vědy a vzdělávání, udržitelného zemědělství, lesnictví a kultury venkova".

Uvážlivá péče o krajinu, rozumné hospodaření či udržitelné využívání přírodních zdrojů jsou podle rektorky Danuše Nerudové jedním z klíčových témat vzdělávacího kurikula na Mendelově univerzitě. Zodpovědnost k zemi a úcta ke kořenům je přitom vlastní oběma oceněným rodům. Laureáti medaili dostali jako zástupci rodin, s kterými je historie MENDELU spojená nebo s nimi dlouhodobě spolupracuje. Škola letos slaví 100 let od svého vzniku.

Vzorem příkladného hospodaření v lesích i při péči o krajinu je také rodina Kinských. Constantin Kinský (nar. 1961) dnes v Brně vzpomněl například svoje prarodiče Eleonoru a Radslava a jejich lesního radu inženýra Bakeše, kteří mezi dvěma světovými válkami vytvořili první dvě přírodní rezervace na soukromých pozemcích v Československu. První z nich, Žákova hora, je prales rozkládající se na 12hektarovém území, které od doby svého vzniku neprošlo žádnými zásahy. „Díky tomu můžeme pozorovat, jak si příroda poradila při vývoji od čistě smrkového porostu po bohatý a nádherný ekosystém," uvedl Kinský. Druhá přírodní rezervace Dářko se nachází poblíž obce Radostín a rybníka Velké Dářko. Je to boreální les vyrostlý na hlubokém rašelinném ložisku. „V době jeho vzniku ho málokdo považoval za významný, zatímco dnes se na něj pohlíží jako na vysoce chráněný a cenný porost. Obdivuji prozíravost mých předků a jsem vděčný za jejich inspirující příklad," dodal Kinský.
Laureát dnes zmínil také docenta Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes MENDELU) Jaroslava Švarce, který u Kinských začínal jako lesnický učeň a později se stal jedním z nejuznávanějších odborníků na lesnictví. „Právě díky němu a jeho schopnosti nenápadně a vytrvale ochraňovat náš kraj před komunistickou vášní pro mýcení lesů a zakládání monokultur jsou žďárské lesy tak krásné," řekl dnes Kinský, jehož rodina obhospodařuje 750 hektarů rybníků i lesní hospodářství a podniká rovněž v zemědělství. S Mendelovou univerzitou v Brně dlouhodobě spolupracoval již Constantinův otec Radslav Jiří, který byl absolventem MENDELU a členem vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty (LDF). Po jeho úmrtí v roce 2008 pokračuje spolupráce školy s dědici v čele s Constantinem. Lesní majetek Kinských je jedním z nejvýznamnějších partnerů LDF, mimo jiné při zajištění terénní výuky a praxe studentů.

Zkrácená verze tiskové zprávy MENDELU (Mgr. Filip Vrána). Plné znění zde: http://mendelu.cz/32011n-mendelu-udelila-zlate-medaile-k-vyroci-100-let-skoly

 

Přidáno: 14. 11. 2019